Lối đánh đậm chất kĩ thuật , phương pháp huấn luyện hiện đại , dễ hiểu. Nhiệt tình khi huấn luyện và nghiêm túc và nhiệt thành mong muốn nâng cao kĩ năng đánh bóng chuẩn cho học viên.