Trên 10 năm huấn luyện tennis, luôn nỗ lực tập luyện để hoàn thiện kĩ thuật . Đam mê những kỹ thuật chuẩn và mong muốn truyền tải đến Qúy học viên những tinh hoa của môn tennis.