Nhiệt tình khi huấn luyện , luôn nỗ lực học hỏi các phương pháp mới , giao tiếp nhẹ nhàng . Liên tục tập luyện để hoàn thiện kĩ thuật và chiến thuật trong thi đấu .