Đam mê kĩ thuật chuẩn tennis, luôn học hỏi trau dồi nghề nghiệp cùng đồng nghiệp để năng cao tay nghề huấn luyện. Có ý thức cao về nghề nghiệp và hướng đến sự chuyên nghiệp cao.