Luôn học hỏi nâng cao tay nghề, tập trung cao khi huấn luyện, đam mê hướng đến kĩ thuật chuẩn và tìm hiểu các phương pháp huấn luyện hiện đại nhưng dễ hiểu và mong muốn học viên tiến bộ từng ngày.