Trên 10 năm kinh nghiệm thi đấu , huấn luyện . Kĩ thuật hiện đại , bước chạy thanhh toát , huấn luyện nhiệt tình , giao tiếp nhẹ nhàng sâu sắc.